top of page

NIGHT GIRLS

Lucky

Lucky

163 / C+

Berry

Berry

163 / B

High

High

167 / E

blee

blee

165 / C+

Jahee

Jahee

167 / C

Yeseo

Yeseo

168 / D

Jessica

Jessica

172 / D

Star

Star

163 / A+

Choi

Choi

160 / B+

Kyouwool

Kyouwool

169 / C

Ria

Ria

168 / B

Haneul

Haneul

167 / B

Chunsara

Chunsara

165 / C

Binu

Binu

167 / B

sora

sora

178 / B

Tori

Tori

163 / B+

Yesol

Yesol

162 / A+

Woorim

Woorim

Hee

Hee

165 / B

Shiwoo

Shiwoo

163 / C

Donga

Donga

162 / C

Yena

Yena

164 / B+

Rai

Rai

160 / B

Heart

Heart

163 / C

Wooyoo

Wooyoo

162 / C

dia

dia

166 / C

Cancho

Cancho

163 / F

Nam Gyuri

Nam Gyuri

163 / B

Song Eunchae

Song Eunchae

165 / B

Boreum

Boreum

163 / B

Bunny

Bunny

168 / B+

Ruby

Ruby

160 / D

sarah

sarah

167 / B

chamseh

chamseh

160 / C

Yunah

Yunah

168 / C

Dan

Dan

164 / B

bottom of page